สมัครงาน Part Time

เปิดรับสมัครพนักงาน

เนื่องจากเว็บของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง และต้องการบุคลากรดำเนินงานตำแหน่งต่างๆ จำนวนมาก ดังนั้น ทางเว็บจึงเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งต่างๆ

รายละเอียดต่างๆ ดังนี้

  • ตำแหน่งที่ต้องการ การตลาด กราฟฟิค
  • อายุ 20 ปี ขึ้นไป ม. 3 ขึ้นไป สัญชาติไทย
  • สามารถทำงานส่งได้ตามกำหนด
  • มีไหวพริบดี ความรับผิดชอบสูง
  • กระตือรือร้นในการทำงาน
  • สามารถทำงานที่บ้านได้
  • มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
  • ทำงานช่วงเย็น เวลา 19.00 - 22.00 น.
  • รายได้ชั่วโมงละ 50 บาท