กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ Viewbet191

คือนวัตกรรมเกี่ยวกับแฟลตฟอร์ม รูปแบบพนันออนไลน์บนเว็บไซต์ โดยเราได้รับการระบุและรับรองจากประเทศอังกฤษว่า เป็นเว็บไซต์พนันที่ถูกกฏหมายพร้อมกันนี้ยังถูกกฎหมาย ในประเทศเกือบทั่วโลกมากกว่า 35 ประเทศชั้นนำ อาทิเช่น อังกฤษ, สเปน, อิตาลี, ฝั่งเศส และ สหรัฐ อเมริกา ฯลฯ ประเทศชั้นนำเหล่านี้ต่างรับรองเว็บพนัน viewbet191 ว่าถูกกฎหมาย นอกจากประเทศทางแถบยุโรป ประเทศชั้นนำในโลกจะรับรองเราแล้ว ทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างพม่า, ลาว, กัมพูชา, มาเลเซีย ประเทศรอบข้างของประเทศไทยทุกประเทศ ต่างก็ยอมรับว่าเว็บ viewbet191 ถูกกฎหมายเสียภาษีอากร ถูกต้องตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ดังนั้นท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่า เว็บของเราคือเว็บที่ถูกกฎหมาย

กฎหมายรองรับการเปิดเว็บ viewbet191

มีคำถาม มีคำโต้แย้ง มากมายว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายคุ้มครอง และยอมรับเว็บพนัน, คาสิโนใดๆ ทั้งสิ้นมิใช่หรือ ? ทั้งนี้ ทางเว็บก็จะขออธิบายว่าแม้ทางประเทศไทย จะยังไม่มีนโยบายการเปิดคาสิโน รวมถึงเว็บพนันภายในประเทศ แต่ในเมื่อเว็บของเราตั้งอยู่บนราชอาณาจักรพม่า (เมียนมาร์) รัฐบาลในประเทศไทยก็ ไม่สามารถรุกล้ำอำนาจอธิปไตย การตัดสินใจของประเทศพม่าได้ ตราบใดที่เว็บ viewbet191 ไม่ทำเรื่องที่ผิดกฎหมายของประเทศพม่า ทั้งนี้ กฎหมายที่คุ้มครองเว็บ viewbet191 กฎหมายมหาชนภายในนั้น คือกฎหมายที่รัฐใช้ในการดำเนินบริหารบ้านเมืองในประเทศ (พม่า) เมื่อเว็บ viewbet191 ดำเนินตามกฎหมาย ที่กำหนดของประเทศพม่าการดำเนินกิจการจึงไม่มีอุปสรรคใดๆ ส่วนความสัมพันธ์ของพม่ากับไทยนั้น คือกฎหมายมหาชนอำนาจอธิปไตยภายนอก (External Sovereignty) กล่าวคือทั้ง 2 ประเทศต่างก็มีเอกราชอำนาจอธิปไตยในการควบคุมดูแลประเทศตนเอง ไม่ได้มีประเทศหนึ่งประเทศใดอยู่ภายใต้อิทธิพล การปกครองของประเทศใด ดังนั้นประเทศไทยจึงไม่สามารถปิดเว็บพนัน viewbet191 ได้

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค

ทางเว็บ คำนึงถึงความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของข้อมูลผู้บริโภค ดังนั้น ทางเว็บจึงไม่มีนโยบายที่เอาเปรียบลูกค้า หรือผู้บริโภคอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เพื่อให้เว็บดำเนินการไปอย่างปกติสุขตามครรลองคลองธรรม จึงสามารถไว้วางใจการบริการ หรือการตัดสินใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม หากทางเว็บดำเนินการตามนโยบายได้แล้ว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า ทางเว็บจะมีมาตรการการเยียวยาลูกค้าอย่างยุติธรรมเต็มที่อย่างที่สุด นอกเหนือจากนี้ ทางลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อทางเว็บกรณีที่ผู้ให้บริการ (แอดมิน) กระทำการไม่เหมาะสมแก่การให้บริการ หากทางเว็บตรวจสอบแล้วว่าทางผู้ให้บริการของทางเว็บกระทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมจริง ทางเว็บจะลงโทษแก่พนักงานรายนั้นอย่างถึงที่สุด